गम्

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सम्स्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

एति, अटति, स्थानान्तरम् करोति गम् धातु परस्मै पदि

लट्[सम्पाद्यताम्]

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः गच्छति गच्छतः गच्छन्ति
मध्यमपुरुषः गच्छसि गच्छथः गच्छथ
उत्तमपुरुषः गच्छामि गच्छावः गच्छामः
Translations[सम्पाद्यताम्]

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

शतृ[सम्पाद्यताम्]

गच्छन्

शानच्[सम्पाद्यताम्]

गम्यमानः

क्तवतु[सम्पाद्यताम्]

गतवान्

क्त[सम्पाद्यताम्]

गतः

यत्[सम्पाद्यताम्]

गन्तव्यः- गन्तुम् योग्यम्

अनीयर्[सम्पाद्यताम्]

गनमीयम्

तव्यम्[सम्पाद्यताम्]

गन्तव्यम्

सन्[सम्पाद्यताम्]

जिगमिषा

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

गन्तुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

गत्वा

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=गम्&oldid=22966" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः