वदति

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सम्कृतम्[सम्पाद्यताम्]

क्रिया[सम्पाद्यताम्]

ब्रवीति

वद् धातु +परस्मै पदि[सम्पाद्यताम्]

लट्[सम्पाद्यताम्]

एकवचनम् द्वि वचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषः वदति वदतः वदन्ति
मध्यमपुरुषः वदसि वदथः वदयथ
उत्तमपुरुषः वदामि वदावः वदामः

अनुवादाः[सम्पाद्यताम्]

मलयाळम्

  1. പറയുന്നു
  2. ശബ്ദിക്കുന്നു

आम्गलम्-

Arabic: [[قال#dgsdgcbdfsfsdfv|{{फलकम्:ar/script|lang=ar|قال}}]] (ar) (qāla), imperfect: [[يقول#dgsdgcbdfsfsdfv|{{फलकम्:ar/script|lang=ar|يقول}}]] (ar) (yaqūlu)

| width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top align=left width=48%|

नामरूपाणी[सम्पाद्यताम्]

शतृ[सम्पाद्यताम्]

वदन्

शानच्[सम्पाद्यताम्]

ब्रूयमानः

क्तवतु[सम्पाद्यताम्]

उक्तवान्

क्त[सम्पाद्यताम्]

उक्तः

यत्[सम्पाद्यताम्]

वाच्यम्- वक्तुम् योग्यम्

अनीयर्[सम्पाद्यताम्]

वचनीयम्

तव्यम्[सम्पाद्यताम्]

वक्तव्यम्

सन्[सम्पाद्यताम्]

विवक्षा

णिच्[सम्पाद्यताम्]

वादयति

अव्ययाः[सम्पाद्यताम्]

तुम्[सम्पाद्यताम्]

वक्तुम्

त्वा[सम्पाद्यताम्]

उक्त्वा

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=वदति&oldid=23398" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः