degree

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • उपाधिः
  • मात्रा
  • अंशः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

  • पुंल्लिङ्गम् [Masculine ], स्त्रीलिङ्गम् [Feminine ], पुंल्लिङ्गम् [Masculine ]

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

  • मम अग्रजा अनॆकान् उपाधीन् प्राप्तुम् इच्छति ।
  • बङ्गलूरुनगरॆ परिसरमालिन्यस्य मात्रा अधिकाधिकं भवन्ती अस्ति ।

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=degree&oldid=482703" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्