estimation

विकिशब्दकोशः तः

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। परिगणनम्
  • २। आकलनम्

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। नपुंसकपलिङ्गम् २। नपुंसकपलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

प्रकल्पानाम् आरम्भस्य पूर्वम् ऎव उचितपरिगणनं सर्वकारेण करणीयम् ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=estimation&oldid=482956" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्