वर्गः:इकारान्त पुल्लिङ्गम्

विकिशब्दकोशः तः
Jump to navigation Jump to search

इकारान्त पुल्लिङ्गानाम् सञ्चयः

"इकारान्त पुल्लिङ्गम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं७ पृष्ठानि आहत्य ७ पृष्ठानि विद्यन्ते