block

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • विभागः
  • अवरॊधः

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

पुंल्लिङ्गम् [Masculine ]

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

  • मम गृहं कॊरमङ्गलॆ चतुर्थॆ विभागॆ अस्ति ।
  • अस्माकं नगरॆ यदा मर्गस्य अवरॊधः भवति तदा गमनागमनॆ एव बहु समयः व्यर्थः भवति ।

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

आधारः[सम्पाद्यताम्]

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=block&oldid=27797" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः