constant

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • स्थिर:

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

विसेषणम्

उदाहरणवाक्यम्[सम्पाद्यताम्]

धृवनक्षत्रम् उत्तरदिशि सर्वदा स्थिरं तिष्टति । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=constant&oldid=28042" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः