account

Wiktionary तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

आङ्ग्लपदम्[सम्पाद्यताम्]

1.of bank 2. description 3. calculation

संस्कृतानुवादः[सम्पाद्यताम्]

  • १। लेखा
  • २। वृत्तान्तः
  • ३। गणना

व्याकरणांशः[सम्पाद्यताम्]

१। स्त्रीलिङ्गम् २। पुंल्लिङ्गम् ३। स्त्रीलिङ्गम्

अन्यभाषासु[सम्पाद्यताम्]

गणना ,समाचार,स्पष्टीकरण,हिसाब या लेखा देना,कारण बतलाना,गणना करना,विवरण देना,

business relationship, answer for,describe,calculate


आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN-978-81-87276-10-8

"http://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=account&oldid=15089" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः